Nazwa wybranego działu z mapami

Informator Drogowy

Stacje meteorologiczne
Obrazy z kamer
Utrudnienia w ruchu
Utrudnienia zimowe
Drogi krajowe
przykład: Toruń Włocławska 167
przezroczystość mapy:
przezroczystość tła:
maps powered by:
Szukaj
Mapy
Tło
Tło

Nazwa wybranego działu z mapami


Serwis Starostwa Powiatowego
w Złotoryi powstał w oparciu
o powiatowy zasób geodezyjny
i kartograficzny.

Prezentowane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.

Mapy ani żadna ich część nie mogą
być wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.

Prezentowane w serwisie dane i informacje mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. Starostwo Powiatowe w Złotoryi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

Serwis WMS dostępny jest pod adresem http://powiat-zlotoryja.pl/geoportal/WMS

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:
geodezja@powiat-zlotoryja.pl


Legenda
O geoportalu
Panel logowania